Overheidscommunicatie

Bestuursadvisering voor overheden Vooral bestuurders hebben regelmatig te maken met grote belangstelling van de media en samenleving. In een crisissituatie, of bij complexe vraagstukken, met grote, en vaak tegenstrijdige belangen. Dan is het moeilijk om het hoofd koel te houden. Wat zeg je wanneer, tegen wie en op welke manier? Hierbij kunnen wij bestuurders uitstekend adviseren op grond van onze jarenlange ervaring.

Communicatie bij participatietrajecten

De wereld is in beweging. Communiceren gaat snel. Zenden, ontvangen, reageren; het is een continu proces. Meer dan ooit kan de samenleving meedenken en gemakkelijk een mening geven via diverse kanalen. We leven in een tijd van delen, interactie, participatie en dialogen. Communicatie = aan. De tijd dat er in ‘ivoren torens’ beleid gemaakt werd is meer en meer voorbij. Samen met de samenleving beleid en visies ontwikkelen is de toekomst. Want juist nu zijn ideeën, denkbeelden, creatieve invalshoeken en meningen goed en snel te generen. Een open bestuursstijl, met doorlopende offline en online dialogen, zorgen voor een sterker draagvlak voor beleid. Goed communiceren met de juiste partijen op het juiste moment in deze projecten is essentieel. Hoe? Daar zijn wij goed in. Wij adviseren bij participatietrajecten en ondersteunen deze projecten op proces, maar bedenken ook praktische uitwerkingen voor communicatie.